คันฟิน.. อยากแข่งฟรีไดฟ์ ทำไงดี? Entering Competitive Freediving

แค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา Freedive พัฒนาตัวเองจากความเป็นกีฬา Extreme ความเฉพาะกลุ่มสำหรับคนไม่กี่คน กลายเป็นกิจกรรมที่ใครๆก็ทำได้เมื่อผ่านการฝึกและการเรียนกับคุณครูที่ได้รับอนุญาตให้สอนตามระดับของหลักสูตรที่ความลึกแตกต่างกันถูกต้อง


วันนี้ เมื่อเราเข้าถึงความถูกต้องในการฝึกมากขึ้น Freediver บางท่านจึงกำลังเดินจงกรมย้อนกลับไปสู่ความเป็นนักกีฬาอีกครั้ง




credits Alchemy Thailand


ปัจจุบัน มีอีเว้นต์การแข่งขันเพิ่มขึ้นครับ โดยทั่วไป การแข่งขันที่ได้มาตราฐานจะได้รับหรือสามารถขอรับการรับรองมาตราฐานโดย World Confederation of Underwater Activities หรือในอีกชื่อคือ Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาตที่ควบคุมดูแลระบบการจัดการ กฏกิตกา มารยาทของ กีฬาทางน้ำ กีฬาใต้น้ำ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดำน้ำ ในที่นี้รวมถึง Fin-swimming, Freediving และ SCUBA หรือ การดำน้ำลึกด้วยครับ สมาคมกีฬาทางน้ำหรือดำน้ำระดับประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกขององค์กรนี้ทั้งนั้น รวมถึงประเทศไทยด้วย องค์กรนี้เรียกว่าเหมารวมหมดทุกอย่างสำหรับกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการดำน้ำ


อีกองค์กรนึงที่เน้นทาง Freediving เป็นหลัก คือ Association Internationale pour le Développement de l'Apnée (AIDA) ซึ่งเป็นองค์กรที่เน้น จัดกติกาในการแข่งขัน การรับรองการแข่งขัน เก็บสถิติในการแข่งขันกีฬาที่เกี่ยวข้องกับ breath holding (การกลั้นหายใจ) หรือ apnea ครับ และองค์หนึ่งคือ World Series Freediving (WSF) อยู่ที่ Queensland, Australia จัดอีเว้นต์ทางสาย Australia และ Australiasia จัดกติกาในการแข่งขัน เป็นผู้จัด อบรมผู้ตัดสินและรับรองการแข่งขันเช่นกันทาง Southern Hemisphere



สำหรับองค์กรอื่นๆ เช่น PADI / RAID / SSI / NAUI / PFI / FII / Apnea Academy / Apnea Total กลุ่มนี้เน้นการเรียนการสอนหลักสูตรฟรีไดฟ์แบบ Recreational (สันทนาการ) เน้นการเรียนที่ถูกต้อง สนุกสนาน และปลอดภัย ไม่เน้นการผลักดันให้ผู้เรียนฝืนลิมิต ไม่เน้นการกดดันให้ตัวผู้เรียนทำในสิ่งที่ร่างกายยังไม่พร้อมที่จะทำได้ มีการกำหนดข้อจำกัดชัดเจน ว่า การเรียนแต่ละระดับควรมีเกณฑ์ความปลอดภัยอะไรบ้าง

ครับ..