Disruption in Diving วงการดำน้ำ ‘ความตกต่ำ หรือ โอกาสใหม่’


ทุกวงการ ทุกยุคทุกสมัย เราเห็นสิ่งใหม่มาแทนสิ่งเก่าเสมอ พฤติกรรมของนักเดินทางท่องเที่ยวอิสระที่เลิกพึ่งบริษัททัวร์ (FIT) หันมาเดินทางเอง จองทุกอย่างเอง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการบินที่มีการแข่งขันกันอย่างรุ่นแรง ลดบริการบางอย่างที่เกินความจำเป็นสร้างนิยามใหม่ของความหรูหราที่พอเพียงให้กับโลว์คอสต์แอร์ไลน์ ทุกอย่างในชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยการทำอะไรก็ได้ผ่านมือถือเครื่องเดียวในยุคของโซเชียลแชรริ่ง ความรักในชีวิตที่ต้องการอิสระ ความต้องการพื้นที่หายใจของคนเมือง ความต้องการในการใช้เวลาของตัวเอง

สิ่งเหล่านี้แปลโจทย์ออกมาเป็นการการลดต้นทุนผนวกกับการมองหาทางเลือกที่ยืดหยุ่นกว่าของผู้บริโภครุ่นใหม่ทำให้ฟรีแลนซ์เซอร์เพิ่มสูงมากชึ้นในสังคมปัจจุบัน


แฟ้มภาพ INN news

การเข้ามาของธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำในประเทศไทยเมื่อ 25-30 ปีที่ผ่านมา ทำให้เราเห็นอีกโลกอีกฟากที่สวยงาม การดำน้ำสมัยนี้ปลอดภัยขึ้น สะดวกมากขึ้นแบบที่แตกต่างกับภาพลักษณ์ของการดำน้ำในยุคเริ่มต้น ทำให้กิจกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่เล็ก เกสเฮ้าร์ รวมถึงวิชาอาชีพครูฝึกสอนดำน้ำเกิดขึ้นอย่างมากมายในหลายปีที่ผ่านมา


ในช่วงแรก กิจกรรมดำน้ำระยะเริ่มต้นในไทยยังกระจุกตัวอยู่บนเกาะเล็กๆที่ถูกค้นพบโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่ม backpackers ประมาณปี 2530 เรารู้จักเกาะนี้ดีในชื่อ เกาะเต่า หลังจากนั้นเกาะเล็กๆที่ไม่มีอะไรบนเกาะแต่มีจุดดำน้ำรอบเกาะหลายจุดที่สวยงามเริ่มเผยแพร่ออกไปในฐานะเมืองหลวงแห่งหนึ่งของการดำน้ำในโลก โมเดลหรือรูปแบบการค้นพบจุดดำน้ำใหม่โดยนักดำน้ำต่างชาติได้พัฒนาออกมาเป็นการบริการดำน้ำบนเกาะของคนไทยเองก็ได้ลาม ต่อยอด ไปยังเกาะที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติเกาะอื่นๆของไทย เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะช้าง

' เศรษฐกิจไทย เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก '