หยุดเวลาไว้.. ที่ลมหายใจ


บางครั้งเราคงอยากรู้สึกอยู่เงียบ หลุดจากทุกความรู้สึก มีชีวิตและจิต อยู่ในภวังค์ที่ตัวเองกำหนดได้นะครับ การดำน้ำเป็นวิธีการหนึ่งในการการสร้างที่กระบวนการที่ทำให้เราสามารถควบคุมกระแสการขึ้นลงร่างกาย ให้เป็นอณูเดียวกันกับกระแสของน้ำ เทียบได้กับการควบคุมกระแสของของจิต แล้วเอานำตัวเองให้พ้นไปจากกระแสชีวิตอันสับสนอื่นที่คอยรบกวนเรายามมีชีวิตเหนือน้ำครับ

hovering

การดำน้ำที่มีการควบคุมภาวะของสติและร่างกายผ่านการจมลอยที่ดี นอกจากจะทำให้จิตใจสงบและมีสมดุลแล้ว ยังเป็นวิธีที่สามารถใช้รับมือกับความตึงเครียดทางกาย และทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดีครับ ถ้าเราเอาชนะความกังวล ความกลัว ปล่อยใจให้ลอยไปกับสายน้ำ ความเงียบ ความไม่รู้ต่างๆได้ จิตซึ่งใช้พลังมากที่สุดจากร่างกายก็สามารถลดความเหนือยล้าของตัวมันเองลง และเมื่อจิตใจสงบแล้ว จิตก็จะใช้พลังน้อยลง ทำให้ร่างกายได้พัก พลังงานที่เหลือจะถูกส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายที่กำลังเหนื่อยล้าและอ่อนแอกว่า ดังนั้นการทำสมาธิใต้น้ำผ่านการกำหนดลมหายใจเข้าออกใต้น้ำ จึงเป็นวิธีหนึ่งของการควบคุมตัวเองให้ผ่อนคลาย ดำได้ได้อย่างสนุกสนาน แถมลดความเครียดอีกต่างหากครับ

การฝึกสมาธิใต้น้ำ (underwater meditation) ผ่านการดำน้ำที่ดีสามารถช่วยให้เรามีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบัน หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเวลาที่เราอยู่ใต้น้ำ ไม่ว่าจะเป็น ความมืด ความเย็น โสตสัมผัสทุกส่วน ที่รวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับน้ำ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เรามีชีวิตชีวาอย่างเต็มที่ในการดำน้ำ การที่จิตใจเราสงบ จะทำให้เราไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไร้สติต่อเหตการณ์ต่างๆที่เข้ามาระหว่างการดำน้ำ สามารถทำให้เรามีสติปัญญาสามารถกำหนดวิธีการดำน้ำที่ดี แถมยังส่งผลต่อการชีวิตหลังการดำน้ำที่มีสมาธิปลูกปัญญามากขึ้นอีกด้วยนะครับ

เวลาเราอยู่ใต้น้ำ นักดำน้ำที่มีประสบการณ์จะเลือกฟังเสียงของจิตตัวเอง ไปพร้อมกับเสียงหัวใจ และการควบคุมร่างกายครับ สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วทำได้ไม่ยากเลยแม้แต่กับนักดำน้ำมือใหม่ แค่เราเริ่มจากการลอยตัวนิ่งๆ หรือจับเชือกไว้ แล้วคอยสังเกตว่ามีอะไรที่เรารู้สึกผิดแผกไปจากสภาวะแวดล้อมบนบกเมื่อเราดำน้ำบ้าง จากนั้นลองเลือกจากจะแกล้งลืม มองข้ามความกลัวความกังวลเหล่านั้นไปก่อน หยุดสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ไม่ว่าจะเป็น ตาที่มองไม่ชัดในน้ำ จมูกที่มีน้ำไหลมาวุ่นวายกวนใจภายในหน้าก