On the Sea

เวลาเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง เวลาเป็นสิ่งที่หมุนเวียนเวียนไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆ.. แต่ก็น่าแปลกนะครับ ที่บางครั้งสิ่งที่หมุนเวียนไปแล้วอย่างที่เราเรียกมันว่าอดีต ถ้าเราทำความรู้จักกับมันดีๆ มันอาจจะกลับกระซิบบอกอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นให้เราฟังก็ได้

ไม่ต่างจากน้ำที่แข็งตัว น้ำที่มีอดีต น้ำที่ผ่านห้วงเวลาต่างฤดูกาลในทะเลสาป หรือน้ำแข็งขั่วโลกในทะเล ที่สามารถอธิบายประวัติศาสตร์ หรือทำนายอนาคตของสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างแม่นยำครับ

การดำน้ำใต้น้ำแข็ง (ice diving) เป็นการดำน้ำแบบที่นักดำน้ำไทยอาจจะไม่คุ้นเคยนัก แต่ก็สนุกสนานและเป็นไปได้ไม่ยากเลยครับ ปัจจุบันบ้านเรามีแหล่งดำน้ำแข็งไม่ไกลหลายแห่ง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี การดำน้ำใต้น้ำแข็งเราดำกันเป็นทีมครับ จ...

August 23, 2017

One night my best mate and principal instructor asked me if I was available to sub a group of nice young family for teaching in preparation for their first time for the ocean on following days. It was not unusual in life and at sea where one could come across unexpected moments that eventually become a wonder. Little do we know how much a day that is about to go by would affect our lives, and that’s the beauty of knowing the unknowns.

                Photography by Jacques de Vos

Teaching SCUBA diving is a self-discovery. We often meet wonderful people, who some time developed into most exciting, interesting friends we could never hav...

July 16, 2017

Not so far from the island the metal ribs of the hull, forged long ago, rested on the ocean floor. So did the remains of the wreckage. Only tiny pieces of glowing sea lives and hanging what’s left of a front cylindrical turret armor drifted on the surface, remnants of dark embers sizzling beneath the deep swells.

 The coron wreck, Philippines

Diving wreck sites can be exhilarating and spectacular and at the same time it can be a bit of a gloomy sight for sunken boat or plane that once shared history of war.  Since wrecks deteriorate over time, most divers are therefore eager to capture point in history that will never be seen again. My starting experience of such dive...

July 12, 2017

There is a time when one wishes to reach into the past, grab an event out of time, and reshape it using own imagination. The lives of influential or unnoticing moments and passing by stories are all perfect places when you are thinking beyond the past through the future. Good diver values continuous education and dive training as if they become part of those moments and stories in the making.

                        courtesy of Fabián Di Luciano

I came back to the pool and of course the oceans training as a diving professional once again when the past has triggered the good diver in me. Over the years, people in a...

June 29, 2017

Moonlight shines down into the shallow waters, brightening coral, sparkling over the rippled sand floor. As divers take on ascending depths, all the fish scatter behind. Briefly, the waters are empty. And then creatures appear in the distance, seeming to waver in the shifting current. They scuffle forward, kicking up clouds of sand.

                    courtesy of SASPOTATO

Night dive is truly intriguing. Yet, divers often miss a lot of what happens on a reef at night. Light from the torch interplay with tweaking sound of quietness make us witness the glowing colors of nature in diverse dimensions. Picturesque plunge in a pi...

June 28, 2017

For many, the ocean is an endless stream flows forever around the border of infinity, ceaselessly turning upon itself. For some, perspective of the sea is still the end on earth and the sunrise on heaven. For someone of a fearsome mind, passing through up and below gathering darkness and obscuring mist would come at last to a frightful and chaotic blending of sea and sky, a place where abysses waited to draw one’s down into a dark creation from which there is no return.

courtesy of SBS, Australia

Diving was robbed of its mystique and often misconstrued as merely a thankless, difficult, and dangerous sport. Things like what and how divers encounter problems as a result...

June 23, 2017

การเริ่มต้นการเดินทางของชีวิตเสมือนการเดินทางที่ไม่ต่างกับนักดำน้ำที่กำลังฝึกใหม่ครับ สมัยก่อนที่ผมเรียนดำน้ำครั้งแรกจำได้ว่าไม่ค่อยอินกับศัพย์แสงทางเทคนิคอะไรเท่าไหร่ ตอนนั้นตั้งใจแค่เอาพอดำน้ำเป็นแล้วลงทะเลได้ก็เท่านั้น อารมณ์คงคล้ายกับเด็กที่เพิ่งเรียนจบใหม่จากมหาวิทยาลัย ที่มักเลือกสนใจเงื่อนไขปัจจัยรอบตัวเฉพาะมิติที่ส่งผลต่อตัวตนมากกว่าคนรอบข้างหรือสังคมรอบตัว

หลายคนคงเคยได้ยินนะครับ ว่าการเดินผ่านชีวิตในแต่ละจุดนับตั้งแต่หลุดจากรั้วโรงเรียนยากที่จะคาดหมายอะไรจากคนรอบข้างได้เหมือนอย่างที่เคยหวังหรือได้รับจากเพื่อนสมัยเรียน ชีวิตในแต่ละจุดหนึ่งของกาลเวลาทำให้เราเห็นอะไรหลายอย่างทั้งด้านดี หรือด้านแย่ที่เราคาดไม่ถึง สิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้คือมองว่ามันคือบริบทหนึ่งข...

June 17, 2017

              courtesy of NAUI Training Centre Western Australia; junior diver, skin diving 

เด็ก คือนักคิดสร้างสรรค์และครีเอทีฟที่ทุกคนมองหา แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค้นพบครับ เด็กทุกคนมีบริบทของพลังความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไป จินตนาการของเด็กเกิดจากการที่เราพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ สังคม ช่วยกันสร้าง สนับสนุนบอกทางให้เค้าเดิน ช่วยสร้างกรอบบางๆให้เค้ามองเห็นและพินิจพิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง

ส่วนหนึ่งของข้อจำกัดในการการดำน้ำลึก คือความกลัวแบบผิดๆที่เกิดจากการสร้างจินตภาพจากความไม่รู้หรือความเหลื่อมล้ำจากความประสบการณ์ในมุมมองในชีวิตด้านอื่นของเราเองครับ ไม่ว่าจะเป็นคำบอกเล่าจากเพื่อนเกี่ยวกับการดำน้ำ ทีวี สารคดีสัตว์โลก สื่อต่างๆที...

June 17, 2017

Moving through a murky oceans, dark greens of primed palette of colored layers as natural lights started to fade out. A pale of buddies and fellow divers appears in distance. Gliding closer a group of tiny fish before your eyes, that’s when we start to realize that we are already underwater. Arriving in the form we started to see things closer on the bottom end. There comes coral reefs and sea life, a world beyond imagination.

 Chumporn, Thailand

That appears to be some diver’s first time in the sea. We open our eyes as a new face yet to be embraced again by another side of the earth, the one that have been sitting there long before we are here; and will be long after...

June 15, 2017

 courtesy of GULL Japan

Somewhere in a distant past, a bearded ancestor dressed in deer skins was scraping oysters (yum!) off a rock when his rotten knife fell into the sea. The knife whirled to somewhere in the bottom. Only by jumping in the water could he recover it. Was it the only equipment he needs for survival in the water? Was the sea 130 feet deep? Was he actually risking his life for that depth? The question remains but the answer lies somewhere between when the dinosaurs first ruled the world and exactly why they all disappeared. One would never know what actually happened in the past but again why do we need to know that much. Because at the end of the day...

March 23, 2017

When I got back from the UK to get head start on first year of new career in Thailand, I was not that keen on diving, actually it was a big question of “why” we need to do all the tough training, put on heavy gears and jump into deep blue water where you could only expect the unexpected. I was not really that impressed after all.

More than 20 years that passed the underwater realm has delivered me; herds barracuda chasing prey through my safety stop, unexpected whale sharks cruising in the current, Manta Ray flirting with divers in pitch back dark, colorful nudis playing hide and seek in the reef like a field of flowers, finding a boat wreck with a friend during a fun...

Please reload

Award-winnings International Center of Dive Excellence

Dive Educations, Training & Asia's Freedive Boutique

  • download
  • line-icon-png-10
  • Whatsapp
  • Sea Mastermind IG
  • Sea Mastermind Facebook

Sea Mastermind™ PADI 5 star IDC SCUBA,  Freediver Center - S20097  

HQ 21/119, RCA, Rama 9 Road, Hueykwang, Bangkok, 10310, Thailand info@seamastermind.com

FB / Twitter / LINE @SeaMastermind @SeaConceptStore

T  : +66 (02) 203 0905

M : +66 (091) 7624111, (091) 7371111, (061) 8416111, (061) 862 9898

© 2009 - 21 Sea Mastermind™

Bangkok . Singapore . Koh Tao

 

ISO 24801-2 certified

TAT License 11/0075 (International & Domestic)

FD_PADI_Logo_FINAL_blue.png
5staridc.jpg

Dive

+

Life

Beyond Oceans

  • download
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon